Bedrijfsinformatie en voorwaarden

TasteWine@Home

TasteWine@Home - Franse wijn proeven, gezellig bij u thuis!
E-mail: info@wijn-proeven.be

Algemene voorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten

TasteWine@Home verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.

Aansprakelijkheid

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Handelsmerken

Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Links naar andere websites die geen eigendom van TasteWine@Home zijn

Links op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren.TasteWine@Home is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Links naar deze site

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre TasteWine@Home hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.

Wij staan open voor voorstellen voor promotie en/of verwijzingen van/naar relevante sites. Contacteer de webmaster voor meer informatie.

Aankoopvoorwaarden

Winkelvoorwaarden

 • TasteWine@Home verkoopt geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.
 • Onze wijn wordt verkocht per karton of pakket van 6 flessen.
 • Bestellen via internet is niet vrijblijvend. Door het bevestigen van uw bestelling gaat u een koopovereenkomst met TasteWine@Home aan.
 • Onvolledige of foutief ingevulde bestellingen worden niet in behandeling genomen. Heeft u vragen omtrent uw bestelling, contacteer dan TasteWine@Home op het e-mailadres info@wijn-proeven.be
 • Alle prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
 • TasteWine@Home is niet gebonden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

Betalingsvoorwaarden

 • Na het bevestigen van uw bestelling zal TasteWine@Home u een e-mail met de bevestiging van uw bestelling sturen, samen met uw factuur.
 • De betalingsgegevens worden u toegestuurd in de hierboven vermelde bevestigings-email. Betaling is mogelijk via overschrijving, Paypal en de meest courante kredietkaarten zoals Visa, Mastercard, American Express, ... .

Leveringsvoorwaarden

 • Leveringen zijn enkel mogelijk in BelgiŽ.
 • Het transportrisico van het bestelde product is voor TasteWine@Home. Op het moment van aflevering gaat het risico op de koper over.
 • Indien de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door TasteWine@HOme overschreden wordt, zal TasteWine@Home de koper hiervan (via fax, e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de koper de bevoegdheid om de overeenkomst met TasteWine@Home te ontbinden. Indien de koper verzoekt de overeenkomst te ontbinden, worden alle betalingen teruggestort.
 • TasteWine@Home gaat enkel over tot de levering als uw betaling ontvangen werd.

Reserveer een wijnproeverij bij u thuis!
Bestel wijn online en wij bezorgen de wijn bij u thuis

TasteWine@Home RSS Feed met nieuws en informatie over wijnBlijf op de hoogte van ons nieuws en promoties via onze RSS-feed!

Wat is RSS?

Nieuws & Promoties

XML RSS-Feed
Feed toevoegen aan Google Reader
Add to My Yahoo!
Subscribe in NewsGator Online

Wijn

XML RSS-Feed
Feed toevoegen aan Google Reader
Add to My Yahoo!
Subscribe in NewsGator Online
download internet explorer download firefox download netscape download opera webstandards
download flash player Valid XHTML 1.0 Transitional
Wijndegustaties met artisanale Franse wijn